Integrační Centrum ZAHRADA

ZAHRADA JIŘÍHO TRNKY

prostor pro umění, hodování i sportování
prostor pro setkávání lidí, psů i koz
prostor pro lidi na vozíku i bez, s postižením i zdravých, veselých i melancholických …

Cíl projektu

bylo proměnit záhumenek kolem Integračního centra Zahrada, stacionáře pro děti s kombinovaným postižením,
v příjemný veřejný park otevřený všem kolemjdoucím, především rodinám s menšími dětmi. Park s atmosférou
Trnkovy knihy Zahrada, s hřištěm pro sportování, s herními prvky pro děti, otevřenou divadlení scénou a
malou letní kavárničkou, bude spojovat umění a jídlo, krásu a hraní, a tak trochu tajně a mimochodem děti s
postižením a ty bez něj, aby o sobě více věděly a nebály se vzájemné blízkosti.

Realizační tým

PhDr. Jiří Drahota, Bc. Dita Votavová – Integrační centrum Zahrada, Miloš Karas – občanské sdružení
Sluneční zahrada,
výtvarné návrhy Adriany Skálové a Miroslava Pacnera, zahradní úpravy-ing. Věra Filipiová

Projekt podpořili

MHMP Odbor městské zeleně, Nadace Eurotel, Integrační centrum Zahrada, Městská část Prahay 3, firma
Metrostav, Nadační fond Veolia, firma STRIX Chomutov, HERVIS s.r.o., Raiffeisen stavební spořitelna,
truhlářství Josefa Votavy, Česká spořitelna Praha 2 a další drobní laskaví dárcové.