Integrační Centrum ZAHRADA

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Proč sociální poradenství?

„Sociální práce se snaží o prosazovaní sociální spravedlnosti, zlepšování kvality života a rozvíjení plného
potenciálu každého jednotlivce, skupin a společenství.“ Tolik citace z encyklopedie. Dá se jednoduše říci, že
každý občas potřebuje praktickou radu při řešení nových situací. Když jsou ty situace něčím speciální (např.
nějakým handicapem), je třeba sociální poradenství.

Jak v Zahradě?

Snažíme se vědět, jak se Vám s „handicapem“ žije, co potřebujete, aby vše běželo lehčeji. Každý potřebuje
jinou míru podpory. Od toho všeho se odvíjí aktivity, jimiž se Vám snažíme pomoci život ulehčit.

"Pomáhat je někdy jako dávat vánoční dárky."

Pavla Pospíšilová

Vaše případné dotazy zasílejte na:
email: pospik@hotmail.com, tel.: 604569674