Integrační Centrum ZAHRADA

REHABILITACE

Rehabilitace – (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) je
snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či
sociální a právní pozice, případně i úspěšný výsledek této snahy.

Fyzioterapie – z řeckého physis (přírodní) a therapeia (léčení) je léčba využívající přirozených podnětů k
zachování či obnově pohyblivých částí těla.
Využívá různé techniky, které umožňují zlepšit pohybovou funkci svalů a kloubů. Je možné tak ovlivňit
léčebný proces pohybového aparátu a snížit či zcela odstranit bolesti či ztuhlost svalů a kloubů. Zlepšení
správného držení těla, následně umožní zlepšit funkce i vnitřních orgánů.
Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým “nástrojem” je terapeutova ruka, která nám dává mnoho
okem nespatřitelných, a přesto nepostradatelných informací dokreslujících celkový obraz pacientova problému.

Fyzioterapie v Zahradě?

U nás pracují 4 fyzioterapeuti, z nichž každý má svůj osobitý přístup ke klientům, avšak cíl mají všichni stejný:
Pozitivně ovlivňit patologicky se vyvíjející hybnost našich klientů a zmírnit tak dopad postižení na kvalitu
jejich života. K tomu jsou využívána nejen Vojtova metoda či Bobath koncept, ale různé další techniky, které
jsou šity individuálně na tělo klienta.

„Fyzioterapie mne naučila, že s láskou a péčí je třeba pečovat o své tělo, neboť je to investice nejcennější,jenž bude po zásluze odměněna dlouhověkým životem bez bolestí.“

Mgr. Michaela Opálková – vedoucí fyzioterapie

Své dotazy zasílejte na rehabilitace@iczahrada.cz

tel: 777 188 712