Integrační Centrum ZAHRADA

Integrační centrum je denní stacionář, který navštěvují děti s kombinovaným postižením ve věku 6—19 let.
Toto závažné mentální i pohybové postižení vyžaduje každodenní individuální pedagogickou a rehabilitační
péči, a tak tyto dvě profese tvoří páteř našich služeb. Směřují k témuž , napomoci rozšíření možností pohybu,
kontaktu, vyjádření svých potřeb a prozkoumání okolního světa.

AKTUALITY

Prohlášení IC Zahrada

 12. března 2020

Vážení a milí,
Nevíme zatím o lepším způsobu, jak udržet děti mimo nebezpečí – než jejich pobyt doma. Je pravděpodobné, že tento stav bude trvat delší dobu, než jsme původně čekali.

Velmi Vám děkujeme za spolupráci, vážíme si toho .

Budete –li v průběhu času v jakékoliv nouzi, neváhejte, prosím, kontaktovat vašeho pokojového vedoucího, popřípadě samozřejmě přímo mě.

IC Zahrada udělá vše, co je v jeho kapacitách, aby Vám v současné situaci prospělo.

 

V úctě
J. Drahota, ředitel
drahota@centrum.cz
608853483

JSME ZELENÁ FIRMA