Integrační Centrum ZAHRADA

MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie – využití hudby k pozitivnímu působení na člověka a jeho organismus

Proč muzikoterapie?

Hudba má přímočarý vliv na lidské prožívání, působí na vnitřní rovnováhu člověka. V terapeutické práci může
sloužit k odbourávání nahromaděné psychické tenze, stává se výborným ventilem k uvolnění a průchodu
emocí. Působí také na somatickou sféru člověka, ovlivňuje fyziologické procesy, rozvíjí motoriku, snižuje stavy
bolesti, působí preventivně proti stresu. Je prostředkem neverbální komunikace, svobodného a kreativního
projevu.

Jak v Zahradě?

Pracujeme s dětmi individuálně i skupinově. Pracujeme s prožitkovou vlnou, která jde od dynamické fáze přes
harmonizaci až ke zklidnění. Využívané techniky jsou velmi pestré (abreakční, pohybové, verbální, vizuální,
bazální, dýchání atd.)
Muziko-ateliér je kromě zvukového ozvučení vybaven světelnou technikou, integrovanou vibrační plochou a
řadou hudebních nástrojů.

„Hudba i ticho obojího je nám třeba... obojí může být muzikoterapie.“

Mgr. Marie Širůčková

Vaše případné dotazy zasílejte na: krapnik@seznam.cz