Integrační Centrum ZAHRADA

HIPOTERAPIE

Hipoterapie – terapie pomocí balanční plochy tvořené hřbetem kráčejícího koně. Terapeut se tak snaží přiblížit
patologickou hybnost klienta sedícího, či ležícího na hřbetě koně hybnosti fyziologické. Je to složenina slov,
kde hipo reprezentuje koně a terapie činnost, kterou provozujeme za účelem zlepšení zdravotního stavu.
Jedná se o speciální formu fyzioterapie prostřednictvím koně. Pomocí senzomotorických impulsů ze hřbetu
koně se cíleně působí na klienty s poruchou hybnosti nebo poruchou držení těla.

Jak v zahradě?

S našimi klienty navštěvujeme pravidelně jedenkrát týdně Jezdecký klub Počin v Ráji v Dolních Počernicích.
Díky tomu mohou být poskytnuty všechny benefity jenž hipoterapie poskytuje. Tedy sociální kontakt (s
pracovníky u koní a jinými klienty), motorická motivace (chuť k pohybu a akci) a psychické uvolnění (kůň
jako inhibitor stresu).

„... Ten, kdo má koně rád, nepotřebuje potvrzení psychologa, že jde o terapii psychorelaxační. Ten, kdo koně zná, nepotřebuje potvrzení lékařem, že má účinky léčebné. Ten, kdo na koni jezdí, nepotřebuje potvrzení fyzioterapeuta, že jde o metodu rehabilitační ...“

Bc. Kateřina Želinová

Vaše dotazy zasílejte na: zelikacka@gmail.com