Integrační Centrum ZAHRADA

DRUŽINA

Proč družina?

Družina je určena pro ty klienty, kteří setrvávají v Zahradě do odpoledních hodin. Úlohou družiny je
poskytnout dětem péči a drobný program a rodičům volný čas, nebo možnost zaměstnání.

Jak v Zahradě?

Družina začíná v půl třetí odpoledne. Klienti se sejdou v jednom pokoji a naší snahou je vytvořit příjemné
prostředí, kde je čas na hudbu, povídání, canisterapii, svačinu.
Družina je otevřena do 17 hodin

Kateřina Šafránková – vedoucí družiny