Integrační Centrum ZAHRADA

CANISTERAPIE

Canisterapie je metoda, při které se využívá kontaktu člověka se psem. Má vliv na psychomotorický vývoj
jedinců zdravých i těch se speciálními potřebami všech věkových kategorií.

Proč canisterapie?

Canisterapie pomáhá působit na oblast poznávací, tělesnou, sociálně emoční i řečovou.

Jak v Zahradě?

Do Zahrady dochází třikrát týdně canisterapeutky se svými pejsky z občanského sdružení Psi pro život.
Canisterapeutické lekce probíhají podle pravidelného rozvrhu a jsou přizpůsobené individuálním potřebám
každého klienta.
Asi nejčastěji děti polohujeme. Dítěti položíme na pejska nohy nebo jej napolohujeme podél těla psa. Dítě
vnímá jeho teplo a pravidelný dech a dochází tak k uvolnění spastických svalů.
Děti s pejsky provádí spoustu dalších činností – drbání, česání, aportování, poznávání částí těla, zadávání
jednoduchých povelů, schovávání různých předmětů a pamlsků pejskovi. Pes je často pro děti i velkou
motivací. Děti za ním lezou po čtyřech, podlézají ho, připnou mu vodítko a samy ho vedou.
Kromě pravidelných canisterapeutických návštěv jsou přítomni v Zahradě také psi s canisterapeutickým
výcvikem některých našich kolegů. Ti pomáhají při reahabilitaci, ergorerapii, ale i při běžném denním
programu klientů.

„Život bez čtyřnohých přátel by byl mnohem chudší.“

Jana Hykešová


Vaše případné dotazy zasílejte na jana.hykesova@seznam.cz