Integrační Centrum ZAHRADA

BAZÁLNÍ STIMULACE

Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nejzákladnější (v bazální) rovině lidské vnímání.

Proč bazální stimulace?

Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smyslových orgánů, které vznikají a vyvíjejí se již v embrionální fázi a
mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Díky smyslům tedy můžeme vnímat sami sebe i okolní
svět. Koncept bazální stimulace umožňuje lidem se změnami v těchto oblastech podporu a to cílenou stimulací
smyslových orgánů.

Jak v Zahradě?

S konceptem bazální stimulace pracujeme jak skupinově tak individuálně. Pro naše klienty je dotek a
stimulování smyslů jedním ze základních prvků komunikace. Bazální stimulaci zařazujeme jak do běžného
programu ve třídách, tak i při individuálních terapiích a také např ve snoezelenu, při relaxaci, odpočnku, ke
zklidnění, po koupání atd.

Bazální stimulaci kombinujeme s masážemi a s prací s tělem.

„Dotek ve správnou chvíli na správném místě a se správným úmyslem může být velmi léčivý.“

Pavla Ročárková