Integrační Centrum ZAHRADA

Integrační centrum je denní stacionář, který navštěvují děti s kombinovaným postižením ve věku 6—19 let.
Toto závažné mentální i pohybové postižení vyžaduje každodenní individuální pedagogickou a rehabilitační
péči, a tak tyto dvě profese tvoří páteř našich služeb. Směřují k témuž , napomoci rozšíření možností pohybu,
kontaktu, vyjádření svých potřeb a prozkoumání okolního světa.

AKTUALITY

JSME ZELENÁ FIRMA